Mitä haulikolla saa metsästää

Metsästyshaulikko ja sen valinta

Haulikko on yleisimmin pitkäpiippuinen, rihlaamaton tai rihlattu käsiase, jonka patruuna sisältää joukon pieniä, läpimitaltaan 2–9 mm hauleja.

Mitä haulikon valinnassa kannattaa ottaa huomioon? Lue erilaisten haulikoiden tiiviit esittelyt ja nappaa neljän kohdan muistilista haulikon hankintaan. Käymme läpi myös muutamia patruunatyyppejä >>

Haulikko – Wikipedia

Nykyisin monet aloittavat metsästyksen vasta aikuisiällä, eikä suvussa tai tuttavapiirissä välttämättä ole metsästäjiä, joilta tiedot, taidot ja aseet …

Haulikon valinta, millainen haulikko minulle? – Metsoase

Haulikon lisäksi voidaan käyttää myös pienoiskivääriä tai kivääriä sekä metsästysjousta. … Laillisella metsästysjousella saa metsästää myös vesilintuja.

Aseet ja ampuminen – Riistainfo

Aseet ja ampuminen – Riistainfo

Ensimmäisen haulikon on hyvä olla mahdollisimman monikäyttöinen, sillä harva tietää harrastusta aloittaessa tarkalleen mitä aikoo tulevaisuudessa metsästää.

Haulikko Ensiaseen valinta, osa 1 – Metsästäjälehti

Haulikko – Metsästäjälehti

Laatupelinkin saa noilla laukausmäärillä ammuttua loppuun, mutta aseen vaihto tulee ajankohtaiseksi paljon myöhemmin, kuin metsästyskäyttöön tarkoitetulla …

Haulikon Valintaopas – Sissos Verkkokauppa

25.3.2013 — Se soveltuu kaiken pienriistan metsästykseen ja sille on saatavilla laaja joukko … joskin pilkun tarkkaa laukausta ei niilläkään saa.

Haulikkoa hankkimassa – Metsälle

Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, karhua, villisikaa, metsäkaurista, hyljettä …

Metsästysasetus 666/1993 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX

Metsästysasetus 666/1993 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Haulikkoa koskevat rajoitukset. Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, …

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

Kaliiperien riistaluokitukset | Hirvikota – WordPress.com

Kaliiperien riistaluokitukset | Hirvikota

20.11.2022 — Oli valintasi sitten kivääri, haulikko, metsästysjousi tai … Lue Jahtimedian juttu, miten perä mitataan ja mitä kaikkea mitoissa täytyy …

Suomen metsästyslain mukaan metsästyksessä käytettävän patruunan tehon on täytettävä tietyt minimi vaatimukset. Ilma-aseen käyttö on pääsääntöisesti kielletty, tietyissä olosuhteissa ilma-aseen käyttö on kuitenkin sallittu. Metsästysasetus 1993/666 16§ määrittelee riistaeläimen ampumiseen yleiset ampuma-asevaatimukset. Riistaeläimen ampumiseen käytettävän rihlatun luotiaseen luodin osumaenergian on piipun suusta mitattuna täytettävät seuraavat luokitus vaatimukset saaliseläinten mukaiset. Metsästysasetukseen lisättiin 6.2.2020 lyijyttömiä luoteja koskevat…

Metsästysaseen valinta – Jahtimedia

Metsästysaseen valinta

Metsästäjäliiton ja Jahti-lehden verkkosivusto, jossa julkaistaan juttuja metsästyksestä, riistasta, riistanhoidosta, metsästyskoirista ja riistaruuasta.

Keywords: mitä haulikolla saa metsästää